0 553 854 13 15
info@dernekdanismani.org

Alındı Belgesi nasıl doldurulur ?

ÇÖZÜM ODAKLI HİZMET


Dernekler, elde edecekleri Gelirleri, ya banka hesabına yatırılarak, yada Alındı Belgesi düzenleyerek belgelendire bilirler. Dernekler, üyelerden alabilecekleri ‘’ Üye Aidatı ‘’, ‘’ Bağış ‘’ gibi Gelirleri Alındı Makbuzu ile tahsil edebilirler.

Derneklerin Alındı Belgesi düzenlerken yaptıkları hatalardan biri, ödemeyi (aidatı/bağışı) yapan kişinin TC Kimlik numarasının ya da vergi numarasının makbuza yazılmamasıdır. Sanılanın aksine ödemeyi (aidatı/ bağışı) yapan kişi ya da kurumun adını yazmak mecburi değildir. Bağışçılar isterlerse isimlerini gizli tutabilme hakkına sahiptirler. Ödemeyi yapan gerçek kişi ise; TC Kimlik numarası, tüzel kişi ise; vergi numarası mutlaka yazılmalıdır.

Kanunen bankaya gelen aidat veya bağışlara Alındı Belgesi düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, ödemeyi yapan kişi ya da kurumun makbuz talep etmesi durumunda makbuz düzenlememiz gereklidir. Bankaya gelen ödemelere Alındı Belgesi keserken iki konuya dikkat etmek gerekir:

Birincisi, Alındı Belgesi’nin tarihi mutlaka ödemenin banka hesabına geldiği tarihle birebir aynı olmalıdır. Bu durum makbuz koçanlarındaki tarih devamlılığını bozacağından dolayı, nakit tahsilatları için ayrı, banka tahsilatları için ayrı koçan kullanılmasını tavsiye etmekteyiz.

Dikkat edeceğimiz ikinci husus ise; makbuzun herhangi bir yerine ‘’Banka’’ ibaresinin yazılmasıdır. Aksi takdirde muhasebe kayıtlarını yapan kişi söz konusu geliri iki defa girebilir ve hesaplarda tutarsızlık oluşabilir.

Gelirin çeşidi bölümüne ‘’Bağış’’ ve ‘’ Aidat’’ kelimeleri dışında hiçbir şey yazılmamalıdır.

‘’Sponsorluk’’, ‘’ ……. Geliri’’, ‘’……… Satışı’’ gibi ibareler derneği vergisel anlamda sıkıntıya sokabilir.

Alndı Belgesi’ni yönetim kurulu üyeleri dışında biri imzalayacak ise o kişi ya da kişiler adına mutlaka Yetki Belgesi düzenlemelidir. Aksi takdirde haklarında zimmete para geçirme davası bile açılabilir.