0 553 854 13 15
info@dernekdanismani.org

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ücret ödenebilir mi ?

ÇÖZÜM ODAKLI HİZMET

Dernek Yönetim ve Denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan Başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar Genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.   Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları Genel kurul tarafından tespit olunur. (5253 D.K.M.13)

—Kamu görevlisine dernek yöneticiliğinden dolayı ya da dernekte aldığı bir görev veya işten dolayı ücret ödenemez. Ayrıca mesai saatleri içinde dernek ve vakıf hizmetlerinde çalıştırılamaz ve mesai saatleri dışında çalıştırıldığında da kendisine ücret ödenmez (Vakf. Gen. Müd. 2004/15 s.gen.) (İçişleri Bakanlığı 2005/37 S.genelge)