0 553 854 13 15
info@dernekdanismani.org

Yetki Belgesi nasıl düzenlenir ve ne şekilde yenilenir ?

ÇÖZÜM ODAKLI HİZMET

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Karar alındıktan sonra Derbis sistemine Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden bilgiler girildikten sonra 2 nüsha çıktı alınarak dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki Belgesi, Dernek üyesi ve üye olmayan kişilere de düzenlenebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.  

Bu belge mülki amirliklere teslim edilmeyecektir. Ancak, arşivde saklanmalıdır.

Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu değişmesi halinde, süresi olsa dahi Yetki Belgesi’nin yenilenmesi gerekir.