0 553 854 13 15
info@dernekdanismani.org

Dernek Başkanı istifa ederse yenisi nasıl seçilir ?

ÇÖZÜM ODAKLI HİZMET

Dernek organlarındaki değişikliklerin dernek tüzüğünde belirtilen hükme uygun olarak yapılması gerekmektedir. Dernek tüzüğünde Yönetim Kurulu Başkanının doğrudan genel kurul tarafından seçileceği yönünde bir düzenleme bulunmaması kaydıyla dernek yönetim kurulunun görev dağılımı alınacak kararla yeniden belirlenebilir. Yönetim Kurulu Başkanı veya üyesi istifa ettiğinde ilk yedek Yönetim Kurulu üyesinden başlanarak çağrı yapılır. Eksik üyenin tamamlanmasıyla Yönetim kurulu görev dağılımı yeniden belirlenir. Eğer, Dernek Başkanı istifa etmemişse, yeniden görev dağılımına gerek kalmaz. Ancak, üyeler arasında görev değişikliği olacaksa yeniden görevlendirme yapılabilir. Bu değişikliğin, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine Derbis sisteminden bildirilmesi gerekmektedir.