0 553 854 13 15
info@dernekdanismani.org

CEZALAR

ÇÖZÜM ODAKLI HİZMET

Dernek İşlemlerinin ilgili Kanun ve Yönetmeliklere göre usulüne uygun olarak yapılmaması halinde Ceza ve Yaptırımlar uygulanmaktadır.

Dernek Resmiyetini takip etmek, profesyonellik ister. Nasıl ki, her doktor her branştan anlamıyorsa, her Mali Müşavir’de Dernek işleyişinden anlamayabilir. Derneğinizin sadece Muhasebesini takip etmek demek, tüm resmi işlemini yapmak değildir.

Bazen küçük maliyetlerden kaçmak, daha büyük ve telafisi maddiyatla ölçülemeyecek cezaların  ödenmesine neden olabilmektedir.

Herhangi bir Cezaya maruz kalmamanız için sizi bizimle çalışmaya davet ediyoruz.

2021 yılı için DERNEK CEZA HÜKÜMLERİ VE CEZA MİKTARLARI

Madde 2021 Yılı Açıklama
5253 Sayılı Dernekler Kanunu
32/a 1.730,00 -Dernek kurma hakkına sahip olmadığı halde dernek kuranlar -Derneklere üye olma hakkı kanunla yasaklandığı halde üye olanlar – Derneklere üye olması kanunlarla yasaklanmış kişileri bilerek dernek üyeliğine kabul eden veya kaydını silmeyen dernek üyesi iken derneklere üye olma hakkını kaybeden kişileri dernek üyeliğinden silmeyen dernek yöneticileri
32/b 1.730,00 -Genel Kurulu süresinde toplantıya çağırmayan -Genel Kurul toplantılarını kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapan -Genel Kurul toplantılarını dernek merkezinin bulunduğu ya da tüzükte belirtilen yer dışında yapan dernek yöneticileri
32/c NİSPİ (%25) -Yurt dışı yardımı bankalar aracılığıyla almayan dernek yöneticilerine, bu şekilde alınan paranın yüzde yirmi beşi oranında
32/d (2.cümle) 1.730,00 -Derneğe ait defter ve kayıtların usulüne uygun tutulmaması halinde dernek yöneticilerine ve defterleri tutmakla sorumlu kişilere
32/d /3.cümle) 3.469,00 -Adına yetki belgesi düzenlenmediği halde gelir toplayanlar ve bu şekilde gelir toplanmasına izin veren yönetim kurulu üyelerine
32/g 3.469,00 -Yetkili mercilerin izni olmaksızın yabancı dernekler ve merkezi yurt dışında bulunan kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’de temsilciliklerini veya şubelerini açanlar, faaliyetlerini yürütenler, bunlarla işbirliğinde bulunanlar veya bunları üye kabul edenlere
32/h 1.730,00 -Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen basımevi yöneticilerine
32/ı 336,00 -Konusu suç teşkil etmeyen hata ve noksanlıkların mülkî idare amirinin yazılı istemi üzerine, ilgili dernek tarafından otuz gün içerisinde giderilmemesi halinde
32/l 1.730,00 -Edindikleri taşınmazları tescil tarihinden itibaren 1 ay içinde bildirmeyen -Temsilcilik açılması durumunda adres ve görevlendirilen kişilerin bildirilmemesi -Her yıl Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken Dernekler Beyannamesinin verilmemesi
32/m 1.730,00 -Eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon; üyeleri için lokal ve lokallerinde alkollü içki kullanılması ile bu tesislerin işletilmesi durumlarının izinsiz yapılması halinde
32/r 3.469,00 -Defterlerinde ve kayıtlarında ve T.C resmi kurumlarıyla yazışmalarında Türkçe dil kullanılması zorunluluğuna uymayanlar
32/s 545,00 -Dernek Genel Kurulunu izleyen 30 gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri bildirmeyenler -Üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını kabul edilme ve sona erme tarihinden itibaren 45 gün içinde bildirmeyenler -Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri 30 gün içinde bildirmeyenler
32/t 5.000-20.000 -Denetimle görevlendirilenlere bilgi ve belge vermekten kaçınanlar
32/u NİSPİ (%10) -7.000 TL’yi aşan her türlü gelir, tahsilat, gider ve ödemelerini bankalar ve diğer finans kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla yapmayan dernek yöneticilerine her bir işlem için işleme konu tutarın %10’una kadar
2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu
29 5.000-100.000 -Yardım Toplama Kanunu hükümlerine aykırı olarak izinsiz yardım toplayanlara
29 10.000-200.000 -İnternet ortamında izinsiz yardım toplanması halinde
29 5.000 -İzinsiz yardım toplayanlara yer ve imkân sağlayanlardan uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmayanlar
29 5.000-100.000 – Yardım Toplama Kanununda belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak yurt dışına yardım yapan sorumlu kurul üyelerine